Véleményszabadság a saría oltárán

Néhány közösségi média szolgáltató, mint például a Facebook, gyakran lehetővé teszi a gyűlöletbeszédet, miközben tiltja az azokat kritizáló weboldalakat.

Egyre gyakrabban láthatjuk annak példáját, hogy egyes hírportálok, újságírók vagy tv-csatornák, hogyan próbálják manipulálni vagy nekik tetsző szubjektív szemszögből megvilágítani a világban zajló eseményeket. Ezek a felületek jórészt magántulajdonban vannak, így egyszerűen felfüggeszthetik vagy törölhetik azt a tartalmat, melyek nem felelnek meg az általuk megszabott standardnak.

A véleményszabadság kinyilvánításának korlátozása azonban már nem “csak” iszlám országokban fordul elő, hanem Európában vagy Észak-Amerikában is egyre gyakoribbá válik az iszlám politikai rendszerének erősödésével párhuzamosan. Ezért egyre égetőbb kérdéssé válik, hogy megismerkedjünk a római jogtól nagyon eltérő saríával, vagyis az iszlám törvénykezéssel.

Az iszlám tudósok szerint az iszlám törvénye tökéletes, egyetemes és örökkévaló, hiszen a Koránra (Allah szavaira), valamint Mohamed beszédére és cselekedeteire épül. A nyugati országok törvényei átmenetiek, korlátoltak és végül eltűnnek. Minden muszlim kötelessége, hogy engedelmeskedjen Allah törvényének, a saríának. A nyugati országok törvényeit emberek alkották, míg a saría törvény szent és az egyetlen igaz istentől, Allahtól származik.

A saría olyan alapelveken nyugszik, melyek a Koránban, valamint egyéb iszlám vallási/politikai szövegekben találhatóak. Egyetlen közös alapelv sincs a nyugati törvények és a saría között.

A saría törvény szerint:

 • nincs vallásszabadság;
 • nincs szólásszabadság;
 • nincs szabad véleményalkotás;
 • nincs művészi szabadság;
 • nincs sajtószabadság;
 • nincs egyenlőség – a nem muszlimok, azaz a káfirok, soha nem egyenlők a muszlimokkal;
 • a saría törvény szerint a különböző embercsoportokat nem illeti meg egyenlő védelem. Az igazságszolgáltatás kettős, más jogszabály vonatkozik a muszlim férfiakra és más a nőkre, illetve a nem muszlimokra;
 • nincs női egyenjogúság;
 • a nők megverhetők;
 • nem muszlimok nem viselhetnek fegyvert;
 • nincs demokrácia, mivel a demokrácia azt jelentené, hogy egy nem muszlim egyenlő egy muszlimmal;
 • az alkotmányunk a tudatlanság korának – dzsáhilijja – ember által teremtett dokumentuma, amelyet alá kell vetni a saríának;
 • a nem muszlimok dimmik, másodrangú állampolgárok;
 • minden kormánynak a saría törvények alapján kell működnie;
 • eltérően a jogrendszerünktől, a saría nem magyarázható és megmásíthatatlan;
 • nincs aranyszabály.[ Utalás Jézus Krisztus hegyi beszédére mint alapvető erkölcsi elvre: „amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”(Mt 7,12; Lk 6,31).]

A saría az alapja a muszlimok minden, társadalmunkat érintő követelésének. Íme néhány példa a saría megjelenésére nyugati világunkban:

 • Amikor a munkahelyeket arra kérik, hogy biztosítsanak helyet iszlám imádkozásra, akkor valójában arra kérnek bennünket, hogy alkalmazzuk a saría törvényét.
 • Amikor egy muszlim fejkendőt visel, az a saría iránti engedelmesség.
 • Amikor a média nem fűz kritikai megjegyzéseket az iszlámhoz és nem közli a Mohamedről szóló karikatúrákat a saría szellemében jár el.
 • Amikor tankönyveinket ellenőriztetni kell muszlim szervezetekkel, mielőtt használjuk őket iskoláinkban, akkor a saría törvényének megfelelően cselekszünk.

A saría sokat beszél a nem muszlimokról vagyis a káfirokról és arról, hogy miként kell őket kezelni, leigázni és irányítani. A saría politikai fennhatóságot követel az alkotmány felett.
A saríában nincs semmi, ami kedvező lenne a nem muszlimok számára. Ez az oka, hogy minden káfirnak ismernie kellene a saría törvényét, különösen a politikával, államvezetéssel, rendszabályokkal és jogi ügyekkel foglalkozóknak. A saría törvénye a hitetlenekre is vonatkozik, nemcsak a muszlimokra. Az iszlám hitetlenekhez való hozzáállása és tevékenysége politikai, nem vallási.

Habár a saría sérti alkotmányunk minden egyes alapelvét, mégis alkalmazzuk azt, mert nem ismerjük a saríát és annak pontos jelentését.

 

Források és referenciák:
https://www.reuters.com/article/us-pakistan-facebook-idUSKBN19S2BF
https://www.gatestoneinstitute.org/10512/social-media-free-speech
http://www.breitbart.com/tech/2017/07/12/facebook-vp-meets-pakistan-government-removing-blasphemous-content/
https://clarionproject.org/facebook-just-agree-enforce-blasphemy-laws/
Bill Warner: Saría törvény nem muszlimoknak