Hivatkozási rendszer – az iszlám alapművei

A cikkekben szereplő röviden összefoglalt történetek valamint az idézetek visszakereshetőek az eredeti forrásszövegekből az alábbi hivatkozások alapján:

A Korán 1:2 egy hivatkozás a Koránból, úgy mint 1. fejezet (szúra), 2. versszak (ája).

Az Iszhák 123 utalás Ibn Iszhák szírájára, Mohamed életrajzára, ahogy az a Guillaume által szerkesztett kötetben található, úgy mint 123. széljegyzet.

A Tabari 123 utalás a The History of al-Tabari arab történelmi krónikákra.

A Bukhári 1,3,4 hivatkozás egy Szahíh Bukhári hadíszra, úgy mint 1. kötet, 3. könyv, 4. sorszám.

A Muszlim 012, 1234 utalás egy Szahíh Muszlim hadíszra, mint 12. könyv és 1234. sorszám, hasonlóan, mint Abu Daúd hadíszai esetében.

Az UT m10.12 jelzet UT tagja a saría (iszlám törvénykezés) alapműve, Az utazó támasza (Nu Ha Mim Keller: Reliance of the Traveller) hivatkozásait jelöli. Ott a fejezetek elnevezése az abc betűit követi, a szakaszokat pedig számok jelzik.

Eredeti forrásszövegek (hiteles angol fordításban)

Sirat Rasul Allah – Ibn Ishaq (i.sz.704-770) szerzőtől, angol fordításban A. Guillaume: The Life of Muhammad (Mohamed élete) kötetben – (első angol kiadás 1955);

History of the Prophets and Kings (Próféták és királyok története) – Muhammad ibn Jarir al-Tabari (i.sz.839-923) Tarikh al-Rusul wa al-Muluk című művének fordítása (első angol kiadás 1879)

The Life of Mohammad (Mohamed élete) Sir William Muir által – (első angol kiadás 1863)

Hadíszok angol nyelven: Sahih Bukhari 9 kötetben, Sahih Muslim 7 kötetben, Sunan Abu Dawood 5 kötetben.

Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper (röviden: Az utazó támasza) – Klasszikus kézikönyv az iszlám szent törvényéhez, eredeti címen “‘Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik” Ahmad ibn Naqib al-Misri (1302-1367 AD) nyomán, szerkesztette és fordította Nu Ha Mim Keller.

Ali, Maulana Muhammad: Holy Koran. (1973) Ahmadiyyah Anjuman Ishaat Islam; Columbus, Ohio. 1998.

Arberry, Arthur John: The Koran Interpreted. (1955) Touchstone; New York. 1996.

Dawood, Nessim Joseph: The Koran. (1956) Penguin Books; London. 1999.

Pickthall, Mohammed Marmaduke: The Meaning of the Glorious Koran. (1930) Dar al-Islamiyya; Kuwait.

Rodwell, John Medows: The Koran. (1876) Tuttle Publishing; North Clarendon, VT. 1994.

Magyar nyelven:

Simon Róbert: A Korán világa. (1987) Helikon Kiadó; Budapest. 1994.

Dr. Mihálffy Balázs: KuránThe Holy Quran. (1994) Rehbar Publishers Karachi, Edhi International Foundation.

Dr. Okváth Csaba: A Kegyes Korán értelmi és tartalmi fordítása magyar nyelvre. (2010) A Fahd király nevét viselő Kegyes Korán nyomtatására alapított Komplexum kiadásában. Szaúd-Arábia.