Mohamed utánzására felszólító versek

Mohamed szunnája - Hányszor parancsolja meg a Korán a muszlimoknak, hogy utánozzák Mohamedet?

A Korán 91 versben szólítja fel a muszlimokat arra, hogy mindenben Mohamedet utánozzák. Ez kétféle parancs lehet – történelmi példákra hivatkozó vagy közvetlen. A mekkai Korán sorban példálózik a korábbi „prófétákkal/küldöttekkel”, akiknek engedelmeskedni kellett, különben Allah büntetése lesújtott. Mózes is egy ilyen történelmi példa. Mohamed közvetlen követésére Mekkában mindössze 5 parancsot találunk.

Medinában ezután 86 versszakot találunk közvetlen paranccsal arról, hogy engedelmeskedni kell Mohamednek, és követni őt. Minek tudható be ez a növekedés? Medinában Mohamed politikai vezető volt, és teljes irányításra volt szüksége ebben a világban, nem pedig a következőben.

Statisztikát alátámasztó adat