Nők helyzete az iszlámban és a #metoo kampány

Az iszlám világot is elérte a MeToo kampány szele, bár érdekes, hogy legaktívabban az európai muszlimok körében okozott botrányokat. Az egyik legprominensebb muszlim professzor Tarik Ramadan került kereszttűzbe, még a Charlie Hebdo is karikatúrát jelentett meg róla szexuális vágyait prezentálva. Henda Ayari, aki feljelentette Ramadant azóta is muszlim nők ezreit bátorítja az iszlám nőgyűlölő ideológiái ellen. Tekintsük át, milyen ideológiai alapjai lehetnek a nők hátrányos megkülönböztetésének az iszlámon belül és hogyan válhat egy erkölcstelennek ítélt nő könnyedén szexrabszolgává.

Ramadan az egyiptomi Muszlim Testvériség alapító atyjának unokája, az Oxfordi Egyetem iszlám tanulmányok központjának professzora, főképp katari financiális háttérrel, a politikai iszlám egyik leghangosabb képviselője ma Európában.

Az iszlám kettősségét kiválóan képviselő Ramadan kétarcúsága miatt már korábban is sok kritikai észrevételt kapott (mást tanított muszlim tanítványainak arabul, mint a nem-muszlimoknak angolul), elfogadott gyakorlatként ismerve el a nők körülmetélését és megkövezését, miközben a béke vallásaként áldozatként mutatta be az iszlámot és a muszlimokat minden kritikus felhanggal szemben. Eközben Ramadan hihetetlen népszerűségre tett szert muszlim csodálói, főleg nők körében, sármos megjelenése és az iszlámról való hatalmas tudása miatt.

Egyik csodálója, Henda Ayari, egy fiatal muszlim asszony miután posztolt magáról a Facebookon egy bőrdzsekis, sminkelt, fedetlen hajú képet – Ramadan személyes konzultációra hívta, jelezve, hogy nem jó ha ilyen fotókat posztol magáról. A konzultáció gyorsan brutális és megalázó szexuális kapcsolatba fulladt, kihasználva a lány naivitását és gyengeségét (éppen kisgyermekes anyaként menekült egy szalafista muszlim férjtől aki verte). Nem gyengédséget, hanem megalázó szavakat és fizikai bántalmazást kapott minden alkalommal. A manipuláció olyan sikeres volt, hogy hónapokig tartott a bántalmazó és bántalmazott kapcsolata. A fenyegetések ellenére minden bátorságát összeszedve a MeToo kampány kirobbanásakor Henda Ayari feljelentette Tarik Ramadant – biztatva ezzel nők millióit hogy merjenek tenni az erőszak ideológiája ellen muszlim nőként is.

 

Az iszlámon belül a fő kettősség a férfi és a nő között van. Van egy szabálykészlet a férfiakra, és van egy másik, ami a nőkre vonatkozik. Ha nem volna alávetés, akkor nem lenne szükség két szabálykészletre, csak egyetlen szabályra: mégpedig arra, hogy férfiakat és nőket ugyanúgy kell kezelni. Ha viszont nem minősülnek egyformán kezelendőnek, akkor még sokkal több szabályra van szükség.

Mindössze egyetlen téren részesülnek férfiak és nők egyenlő bánásmódban – mindkét nem tagjai földi életük alapján kerülnek megítélésre a végítélet napján.

Csak egyetlen módja van annak, hogy egy nőt följebbvalónak tartsanak egy férfinél: akkor, és csak akkor, ha egy nő anya, akkor tartják nagyobb becsben egy férfinél.

Korán 46:15 Meghagyjuk az embernek, hogy mutasson kedvességet szülei iránt. Az anyja hordta ki és szülte őt világra fájdalmak közepette. Születéstől az elválasztásig harminc hónap telik el; amikor elér élete teljébe, negyvenévesen azt mondja: „Uram, nyisd meg a szívemet, hogy hálát adhassak a kegyért, amiben Te részesítettél engem és szüleimet, és hogy jó dolgokat cselekedhessek, amik tetszésedre vannak. Légy kegyes hozzám utódaimban; Tehozzád fordultam, és alávetem magamat az iszlámnak!”

Egyenlőség

A végítélet napján férfiak és nők egyaránt az alapján kerülnek megítélésre, hogy miket tettek életük folyamán. Mindazonáltal – ahogy erre sok példát fogunk látni a forrásszövegekből – mivel egy nő alá kell vesse magát a férfinek minden tekintetben, ő annak megfelelően kerül majd megítélésre, hogy mennyire jól vetette alá magát élete folyamán.

Korán 16:97 Bárkinek, aki jóravalóan cselekszik, legyen akár férfi vagy nő, és hisz, Mi bizonyára boldog életet adunk, és legjobb tetteikért minden bizonnyal meg fogjuk adni nekik jutalmukat.

Az alábbi hadísz határozza meg az iszlám társadalmi hagyományt és családjogot a feleségverés tekintetében.

Abu Dáúd 11,2142 Mohamed azt mondta: Egy férfit nem kérdeznek afelől, hogy miért veri a feleségét.

Az alábbi hadísz egyenlőségjelet tesz a tevék, a rabszolgák és a nők közé.

Abu Dáúd 11,2155 Mohamed azt mondta: Ha valamelyikőtök feleségül vesz egy nőt vagy vásárol egy rabszolgát, ezt kell mondania: „Ó, Allah, Hozzád folyamodok én a benne lévő jóért, és a természetért, amit Te adtál neki; Tebenned találok én menedéket a benne lévő rossz elől, és a természete elől, amit Te adtál neki.” Ha tevét vásárol, ragadja meg a púpja tetejét és mondja ugyanezt.

És némi további tanács rabszolgákat és nőket illetően:

Bukhári 7,62,132 A Próféta azt mondta: „Egyikőtöknek sem szabad úgy megkorbácsolnia a feleségét, mint ahogy egy rabszolgát korbácsol, majd pedig nemileg közösülnie vele a nap utolsó szakában.”

 

A fátyol

A purdahnak, vagyis az elfátyolozásnak több előfordulási formája is van – mint a burka vagy a hidzsáb –, de mind az összes valójában ugyanúgy csak egy módja a nők elrejtésének és elkülönítésének a társaságtól, illetve a társadalomtól. Egy nőt el kell rejteni minden férfi elől, akivel szexuális kapcsolatot létesíthetne. Csak rokonaik és rabszolgáik ismerhetik magánéletüket.

Itt azt látjuk, hogy a fiatal lányoknak és a menstruáló nőknek elzárt visszavonultságban kellett élniük Mohamed közösségében.

Bukhári 2,15,88;B2,15,91 Umm Atija elmondta, hogy Id Napján [egy ünnep] a nőknek szóltak, hogy jöjjenek ki a férfiak mögé és mondjanak takbírt, azzal velük együtt idézzék meg Allahot. Beleértve a havivérzésben érintett nőket és a fiatal szüzeket is, akik rendes körülmények között elkülönítésben maradtak volna.

Házasság

A házasság az iszlámban nem olyan, mint a nyugati civilizációban. A házasság egy polgári szerződés, csakúgy mint bármilyen más üzleti szerződés. Még csak nem is szükséges hozzá vallási szertartás.

Az iszlám egyik nagy erőssége, hogy miként helyezi a házasságot és a gyermekáldást az iszlám civilizáció középpontjába. Nemcsak hogy ösztönzi a házasságot, de egyenesen elítéli a nőtlenséget. A házasságra azt mondják, hogy az a fele egy muszlim vallásának. Egészségesnek és nőtlennek lenni egyet jelent azzal, hogy valaki a Sátán fivére. Amikor egy muszlim férfi eléri a serdülőkort, illik megházasodnia.

Egy muszlim nő nem házasodhat akarata ellenére.

Bukhári 7,62,67;B7,62,68; Bukhári 9,85,79;B9,86,98 Aisa megkérdezte Mohamedtől: „Ó, Allah Apostola! Ki kell kérni egy nő beleegyezését a házassághoz?” Amikor ő erre azt felelte, hogy igen, Aisa azt mondta: „Egy szűz, ha megkérdezik, szégyenlős, és csöndben marad.” Amire ő azt mondta: „A hallgatása kifejezi a beleegyezését.”

Egy muszlim nő nem mehet férjhez egy káfirhoz. Pogány (vagyis nem zsidó vagy keresztény) nők nem házasodhatnak össze muszlim férfivel.

Házasélet (szex a házasságon belül)

A következő hadísz és vers világosan megszabja a muszlim nő státuszát. Egy muszlim feleség mindig készséges, igény esetén rendelkezésre áll közösülni. A férjet megilleti ez a jog. A „fölszántott mezők” egy iszlám kifejezés a vaginára – érdekes mezőgazdasági kép…

Muszlim 008,3363 Dzsabir azt mondta, hogy a zsidóknak volt egy régi mondásuk, miszerint: „Ha egy férfi hátulról közösül a feleségével, akkor a gyerekük kancsal lesz.” Következésképpen az alábbi vers lett kinyilatkoztatva:

Korán 2:223 Az asszonyaitok termőtalaj [fölszántott mezők, vagina] nektek: menjetek a szántóföldjeitekre, ahogyan nektek tetszik, de küldjetek előre jó cselekedeteket lelketek számára, és féljétek Allahot! Tudnotok kell, hogy egyszer majd találkoztok vele. Te pedig, ó Mohamed, hozz jó hírt a hívők számára!

Amikor egy nő házon kívül van, kell legyen a társaságában egy rokon. A házban pedig, amikor a férje nincs otthon, nem tartózkodhat együtt olyan férfivel, akivel nem áll rokonságban. A nő szexualitása szünet nélküli felügyelet alá tartozik. Egy férfi gírájának (büszkeség, becsület, önbecsülés, szent féltékenység) részét képezi a háztartásában élő nők bármilyen formában megnyilvánuló szexualitásának abszolút kontrollja.

Azt, hogy ki jöhet be a házba, a férj vagy az apa határozza meg. Nem megengedett, hogy ezt a döntést egy feleség vagy egy lánygyermek hozza meg.

Ha a házastársi életvitel részletes szabályait nem követi a feleség, van rá megoldás, megszentelt módon alkalmazható erő. Íme a Korán szavai:

Korán 4:34 Allah a férfiakat felsőbbrendűnek teremtette a nőkhöz képest, mert a férfiak javaikat az ő eltartásukra költik. Ennélfogva tehát az erényes nők engedelmesek, és őrizniük kell látatlanul tartott részeiket, mint ahogy Allah is őrizte őket. Ama nőket illetően, akiknek lázadásaitól tartotok: először dorgáljátok meg őket, aztán pedig küldjétek őket külön ágyba, aztán pedig verjétek meg őket. Ám ha eztán engedelmessé lesznek, akkor semmi továbbit ne tegyetek; Allah bizony magasztos és nagy!

Utolsó nyilvános beszéde alkalmával Mohamed megemlítette a feleségverést is:

Iszhák 969 Azt is mondta nekik, hogy a férfiaknak vannak jogaik a feleségeik fölött és a nőknek is vannak jogaik a férjeik fölött. A feleségeknek soha nem szabad házasságtörést elkövetni, vagy nemiségükkel megnyilvánulni mások felé. Ha mégis megtennék, el kell különíteni őket külön szobába, és meg kell őket verni enyhén. De ha tartózkodnak a tilalmas dolgoktól, akkor joguk van élelemre és ruházatra. A férfiaknak csak enyhe meghagyásokat szabad helyezniük a nőkre, mert ők a férfiak rabjai, és nincs ellenőrzésük a saját személyük fölött.

A feleség megverése megszentelt dolog, mivel Allah és Mohamed egyaránt áldásos jóváhagyását adta rá. A hadísz tele van olyan példákkal, amelyek alapot adnak a saría jogszabályaihoz a feleségverés mikéntjét illetően.

Mohamed és a szexrabszolgaság

Az iszlám nem csak a nők és férfiak tekintetében kettős természetű, hanem a hívők és káfírok (nem hívők) között is széles szakadék húzódik. Az iszlám szabályrendszere a muszlim nőkre vonatkozik, melyeket be kell tartaniuk. Amennyiben ezt teszik, akkor a törvénykezés biztosít számukra különböző jogokat és védelmet. A káfír nőkre ugyanez nem vonatkozik. Az iszlámban az egyetlen egységes, mindenkire egyaránt kiterjedő szabály az, hogy minden egyes emberi lény alá kell vesse magát az iszlámnak. Azelőtt, mielőtt ez az alávetés megvalósulna, a muszlimban és a káfirban semmi közös nincs. A rabszolgaság az egyik legvégletesebb példája az iszlám kettős erkölcstanának és alávetésének. Ki hódol be jobban egy rabszolgánál?

Mohamed olyan tiszta volt, hogy meg nem érintette volna egy muszlim nő kezét. De a rabszolgáival bizony már szexuális életet élt. Ez remek példája az erkölcsi kettősségnek. Nem egy erkölcsi szabálykészlet van, ami mindenkire vonatkozik, hanem kettő – egy a szabad muszlimokra és egy másik a rabszolgákra.

Bukhári 9,89,321 Mohamed a nőktől csak a következő vers felmondása után fogadta a szóban tett hűségesküket: „… hogy ők nem fognak társítani istenimádásban semmit Allah mellé.” (60:12) És Allah Apostolának keze nem ért hozzá egyetlen nő kezéhez sem, kivéve az olyan nőnek a kezét, akit a jobb keze birtokolt [azaz a foglyait vagy női rabszolgáit].

Emitt pedig láthatjuk, hogy a foglyul ejtett nőket minden várakozás szerint szexuális célokra használták. A dzsihadista kérdése Mohamedről nem azt firtatja, hogy közösülni fog-e Szafijával, hanem hogy feleségként vagy rabszolgaként fog-e közösülni vele.

Bukhári 7,62,89;B5,59,524;B1,8,367 Bevettük Hajbart, foglyokat ejtettünk és zsákmányt gyűjtöttünk.
Dihja elkérte Mohamedtől az egyik fogoly rabszolganőt, és az lett mondva neki, hogy mehet, és vigye azt, amelyiket csak kívánja. Szafija bint Hujait választotta. Később Mohamednek szóltak, hogy Szafija a Kuraiza és az an-Nadír törzsek egyik előkelő asszonya volt, és hogy nem illik senkihez, csakis magához őhozzá. Így hát a Próféta magához hívatta Dihját és Szafiját, és megmondta Dihjának, hogy bármelyik másik rabszolganőt választhatja, de őt nem. Mohamed aztán felszabadította Szafiját.”
Mohamed három éjszakát maradt Hajbar és Medina között, és nőül vette Szafiját. Anász meghívta a muszlimokat a lakomára, amin nem volt sem hús, sem kenyér, de Mohamed bőrterítőket teríttetett le, amiről datolyát, szárított joghurtot és vajat lehetett fogyasztani. A muszlimok azon tűnődtek, hogy Szafijára vajon Mohamed feleségeként vagy egy rabszolgaként fognak-e tekinteni. Akkor azt mondták: „Ha a Próféta fátylat viseltet majd vele, akkor feleségei egyike lesz, de ha nem viseltet vele fátylat, akkor a rabszolgája lesz.” Amikor Mohamed elindult, Szafijának maga mögött a tevéjén csináltatott helyet, és fátylat viseltetett vele.

Itt egy további dzsihádbeli eset, amikor Mohamed új szexuális partnerre tett szert.

Bukhári 3,46,717 Ibn Aun írt egy levelet Nafinak. Nafi válaszul megírta, hogy a Próféta váratlanul, figyelmeztetés nélkül megtámadta a Bani Musztalik törzset, miközben ők az itatóhelyeknél a jószágaik itatásával voltak elfoglalva. A harcos férfijaikat megölték, nőiket és gyerekeiket pedig foglyul ejtették; a Próféta aznap tett szert Dzsuvairíjára.

 

Mohamednek egyik rabszolgája, Mária, iránti szerelme felbolydulást keltett a háremében. Mohamed kedvelt egy Mária nevű kopt (egyiptomi keresztény) rabszolgát. Hafsza Máriával találta Mohamedet a szobájában, ami Hafsza birtokának sérelme volt. Mohamed azt mondta a féltékeny Hafszának, hogy be fogja fejezni a viszonyát Máriával, de aztán nem tett így. De Hafszától elvárt volt, hogy hallgasson az ügyről. A Korán mindazonáltal rámutat mind a feleségei, mind pedig a muszlimok előtt, hogy neki szabad közösülnie a rabszolgáival, kívánalma szerint. Ennélfogva, amikor azt mondta Hafszának, hogy otthagyja, őt nem kötötte ez az eskü.

Korán 66:1 Miért, ó, Küldött, tiltod te meg magadnak azt, amit Allah törvényessé tett neked? A feleségeid kényét-kedvét keresed? Allah elnéző és könyörületes. Allah megengedte nektek, hogy föloldozzátok magatokat az esküitek alól, és Allah a ti gazdátok. Ő tudó és bölcs.

És végül, de nem utolsósorban, a halál után a muszlimok még mindig összefeküdhetnek rabszolgákkal.

101. hadísz, Ibn Arabi, Miskat Allah így szól a muszlimokhoz a Paradicsomban: Menjetek rabszolgalányaitokhoz és ágyasaitokhoz a Paradicsom kertjében!

(Kivonat Dr. Bill Warner: Nők és rabszolgák – Alávetés az iszlámban című könyvből.)


Ha szeretnéd visszakeresni a fenti idézeteket, ebben segíthet a hivatkozási rendszert magyarázó oldalunk.