Homoszexualitás és politikai iszlám

A homoszexualitás a sariában nem csak bűn, hanem egy olyan Allah elleni bűncselekmény, ami büntetést von maga után. (1)
Fontos megérteni a lényeget, mely szerint a homoszexualitás a saría szerint minden esetben legálisan üldözendő.
A büntetés súlyossága szerint változhat a komoly figyelmeztetéstől a halálos ítéletig. Bár a homoszexuális életvitelt folytatók valószínűleg halálra vannak ítélve.

A saría „kézikönyve”, vagyis Az Utazó Támasza szerint a homoszexualitás mindenkit érint függetlenül attól, hogy az illető muszlim-e, olyan nem-muszlim, aki alá van vetve az Iszlám Államnak, vagy valaki, aki elhagyta az iszlámot. (2)

Milyen típusú bűncselekmény ez?

A homoszexualitást elítéli mind a Korán, mind pedig a Bukhari és a Muszlim Hadísz (Mohamed beszédére és tetteire vonatkozó példák). Viszont egyik szöveg sem írja le a büntetés pontos módját a férfiak esetében, miközben a Korán előírja, hogy azokat a nőket, akikről bebizonyosodott, hogy homoszexuálisok, házukba kell zárni és ott hagyni, amíg meg nem halnak.

Néhány hadísz más kanonikus gyűjteményekből a halálos ítéletet nevezi meg mint a büntetés egyértelmű módját (4):
Az Utazó Támasza o12.1 és p17.3 fejezetei a halálra kövezést határozzák meg a büntetés módjaként.

A saría jogrendszerében a homoszexualitást a Taazir elve szerint büntetik. A Taazir azt jelenti, hogy a büntetés egyszerre kell, hogy megelőzze a bűncselekményt, és megváltoztassa az elkövetőt. Vagyis a cél kettős: elrettentés és megváltoztatás. (3)

A lehetséges büntetések homoszexualitás esetén: figyelmeztetés, rendre utasítás fenyegetés, kiközösítés, nyilvános közzététel (megszégyenítés), pénzbírság és vagyonelkobzás, bebörtönzés, száműzés és korbácsolás.

A homoszexuális életvitelt folytató személyt ki lehet végezni, amennyiben a kevésbé súlyos büntetések nem vezettek eredményre, és az elkövetőt visszaesőnek tekintik, akinek a romlottsága csakis halálbüntetéssel állítható meg. (3) A döntés teljes egészében a bíróságé. Egyéb megelőző büntetések is alkalmazhatók, ha nem mondanak ellent az iszlám törvényének. (3)
Idézetek a homoszexualitásra vonatkozó doktrínából:

Korán

Korán 7:80-84 És [elküldtük küldöttünk gyanánt] Lótot. [Emlékezzetek arra], amikor azt mondta népének: „Vajon valami olyan gyalázatosságot akartok elkövetni, amit előttetek nem követett el senki a teremtmények között? Ti, valóban, érzéki vágyatokban – nők helyett – férfiakkal adjátok össze magatokat? Nem! Ti olyan nép vagytok, amely semmibeveszi a határokat!” Az ő népének csupán az volt a válasza, hogy azt mondták [egymásnak]: „Űzzétek ki őket városotokból. Bizony, olyan emberek ezek, akik tisztán akarják tartani magukat! ”

Korán 4:15 Ha bárki az asszonyaitok közül bűnös buja fajtalankodásban [leszbikusság], vonjatok be négyet magatok közül tanúként ellenük. Ha beismerik bűnösségüket, akkor zárjátok be őket házaikba, amíg meg nem halnak, vagy amíg Allah nem készít valami más utat számukra. Ha közületek két férfi esik illetlen cselekedet bűnébe [homoszexualitásba], büntessétek meg mindkettejüket. Ha megbocsátást kérnek és változtatnak magatartásukon, akkor hagyjátok őket békén, mert Allah megbocsátó és könyörületes.

Korán 26: 165-167 „Ti vajon hímnemű teremtményekkel akartok együtt hálni, és hagyjátok feleségeiteket, akiket a ti Uratok teremtett nektek? Nem! Olyan nép vagytok ti, amely áthágja a határokat!” „Lót!” – mondták. – „Ha nem hagyod abba, bizony, elűzött leszel az elűzöttek között!”

Korán 27:55-58 „Érzéki vágyatokban nők helyett valóban férfiakkal adjátok össze magatokat? Bizony tudatlan nép vagytok ti!” Az ő népének csupán az volt a válasza, hogy [egymásnak] azt mondták: „Űzzétek ki Lót családját a városoitokból! Bizony, olyan emberek ezek, akik tisztán tartják magukat!” És megmentettük őt és a családját – kivéve a feleségét. „Úgy rendeltük, hogy azok közé tartozzon, akik hátramaradtak. [Pusztító] esőt záporoztunk rájuk. Szörnyű azok esője, akik intést kaptak!”

Korán 29:28-29 És Lótot! [Emlékezz arra], amikor azt mondta a népének: „Olyan gyalázatosságot követtek el, amit korábban egyetlen teremtmény sem cselekedett. Hát a férfiakkal adjátok össze magatokat, útonállók vagytok és tanácskozásotokon olyasmivel álltok elő, ami elvetendő?” Az ő népének csupán az volt a válasza, hogy azt mondták: „Hozd hát ide nekünk Allah büntetését, ha igazmondó vagy az igazmondók között!”

Hadísz

Abdullah ibn Abbasz elbeszélése alapján:

A Próféta mondta: Ha bárkit találtok, aki úgy cselekedett, mint Lót népe, öljétek meg azt, aki csinálja és azt, akivel csinálja.
Szunan Abú Daúd, 38:4447, Al-Tirmidhi, 15:1456, Ibn Madzsah, 20:2561

Abdullah ibn Abbasz elbeszélése alapján:

Ha egy nőtlen férfit szodómia elkövetésén rajta kapnak, az halálra lesz kövezve.
Szunan Abú Daúd, 38:4448

Az Utazó Támasza

A törvényes büntetés mindenkire kötelezően vonatkozik, aki paráználkodik és szodómiát követ el feltéve, hogy jogilag megalapozott;
(a) Elérte a pubertáskort;
(b) Épelméjű;
(c) És a tettét szabad akaratából követte el;
nem számít, hogy az illető muszlim-e, olyan nem-muszlim, aki alá van rendelve az Iszlám Államnak, vagy valaki, aki elhagyta az iszlámot.
(Az Utazó Támasza o12.1 fejezet)

Ha az elkövető olyan személy, aki rendelkezik az ‘erényesség képességével’, halálra kell kövezni (def: o12.6), utóbbi olyan embert jelent, akinek (A: legalább egy alkalommal) szexuális kapcsolata volt a házastársával egy érvényes házasságban, szabad, nagykorú és cselekvőképes. Nem tekintendő az erényesség képességével rendelkezőnek az, akinek olyan házasságban volt szexuális kapcsolata, ami nem érvényes, vagy az illető még nem lépett a pubertáskorba a házasélet idején vagy aki nem volt cselekvőképes a házasélet idején, majd visszanyeri a cselekvőképességét a megcsalás előtt. Ha az elkövető nem rendelkezik az erényesség képességével, akkor a büntetés száz korbácsütés (def: o12.5) és egy évig távolságtartás minimum 81 km-re (50 mérföld).
(Az Utazó Támasza o12.2 fejezet)

Egynél több helyen említi a szent Korán azt, amikor Allah beszámol a lóti emberek történetéről és arról, hogyan pusztította el őket romlott gyakorlatuk okán. Mind a muszlimok, mind más vallások követői között konszenzus van arról, hogy a szodómia egy szörnyűség. Undorítóbb és ocsmányabb még a megcsalásnál is.
(Az Utazó Támasza p17.1 fejezet)

Korán 26:165-66 Allah, a Magasságos ezt mondja:
„Közeledsz a férfi nemhez és elhagyod a feleségeid, akiket Allah neked teremtett?
Bűnös vagy.”
(Az Utazó Támasza p17.2 fejezet)

A Próféta (Allah áldja és a béke legyen vele) ezt mondta:
(1) „Öld meg, kit szodómián érsz tetten és azt is, aki hagyja, hogy ezt tegyék vele.”
(2) „Allah átkozza meg azt, aki azt teszi, mit Lót népe tett.”
(3) „A leszbikusság egymás által elkövetett megcsalás.”
(Az Utazó Támasza p17.3 fejezet)

Hivatkozások

(1) The Punishment of homosexuality in Islamic contemporary world (Malaysia, Iran, Pakistan and Saudi Arabia as a case study); prepared by Shafini Abdul Azeez Bello, Islamic University Malaysia.

(2) Az Utazó Támasza o12.1, p610. fejezetek

(3) Policing Muslim Communities, Comparative International Context; Hakeem, F.B.; Haberfield, M.R.; Verma, A.; 2012, IX, 146 p. 12 illus., Hardcover ISBN: 978-1-4614-3551-8.

(4) Szunan Abú Daúd 38:4447, 38:4448.


Ha szeretnéd visszakeresni a fenti idézeteket, ebben segíthet a hivatkozási rendszert magyarázó oldalunk.